Avala La Feixa!

Per arrencar el projecte de La Feixa necessitem una suma important de diners que n’assegurin la viabilitat i ens permetin fer front a costos imprescindibles per tirar endavant (adequació de l’espai on ubicarem el supermercat, compra de mobiliari i maquinària, etc.).

El projecte es finançarà, completament, al marge del sistema financer convencional.

Hem sol·licitat un préstec a la cooperativa de crèdit Coop57 i l’hem d’avalar entre totes les persones que donem suport al projecte de La Feixa. Coop57 no opera amb garanties ni aportacions patrimonials; tampoc demana nòmines de cap tipus.

Què és un aval mancomunat?

És un compromís personal i individual per respondre com avaladora per una part d’un préstec concedit a un projecte col·lectiu.

Per Coop57, l’aval personal mancomunat és un aval social tant o més important que l’aval econòmic.

En el cas que l’entitat no pogués retornar el préstec, les avaladores respondrien en el seu nom i per la part avalada. Abans d’arribar a aquest escenari, Coop57 treballa amb l’entitat per facilitar el retorn del préstec (allarga el termini, fa carències, no imposa penalitzacions…). 

En situacions de no poder retornar els préstec, les persones avaladores respondrien amb el seu nom i només la part que es van comprometre a avalar del préstec, però els ritmes i els imports els defineix la persona avaladora ja que Coop57 s’adapta a les seves possibilitats. La quantitat que s’hauria de retornar no contindria interessos, seria només el principal. 

En cas de no tenir disponibilitat de retorn, no hi ha interessos de demora, ni penalitzacions de cap tipus.

Fins quan en recollirem?

Hem d’aconseguir avalar la suma total del préstec, 46.000€, i ens hem marcat el termini del 15 de setembre de 2020.

Procediment

  1. Descarrega’t el document aquí
  2. Firma el document d’aval
  3. Escaneja’l i envia’l via correu electrònic a economia@lafeixa.cat.
  4. En paper, fes-lo arribar a La Feixa: encara que també l’hagis enviat escanejat, guarda’l. Te’l demanarem quan s’acabi el confinament.

Descarrega’t el document i firma’l!


Document per signar l’aval (PDF). Descarrega-te’l i firma’l!

Document per signar l’aval (text). Descarrega-te’l i firma’l!