Què és La Feixa?

Què és “La Feixa, Supermercat Cooperatiu”?

Zona del taulet de La Feixa. Foto: Pep Rubio.
Foto: Pep Rubio.

La Feixa, és una cooperativa de consum sense ànim de lucre, amb un model autogestionat i participatiu. El seu objectiu és promoure un canvi en el model de consum imperant, contribuint al canvi cap a una societat social i mediambiental més justa i respectuosa.

El projecte neix de la necessitat d’un canvi d’escala de les associacions de consumidores de productes ecològics: l’Estrella i l’Ecoopirativa de Mataró. 

Vol fomentar un consum responsable basat en productes ecològics i de proximitat, essent respectuoses amb el medi ambient i amb la nostra salut. Per això, la nostra opció recau en proveir-nos de productors de proximitat, que treballin en projectes d’iniciativa social, evitant sempre que sigui possible, grans distribuïdores.

La proposta de “La Feixa, Supermercat Cooperatiu” està oberta a la societat en general, a tothom que tingui inquietuds i la sensibilitat pel tipus de consum que planteja. 

Aposta per un espai, que més enllà de l’ús pròpiament associat al consum, allunyat de l’estrès, permeti la socialització de les sòcies i de tots els seus usuaris.

Les sòcies som: propietàries, consumidores i treballadores.

Com funcioneu, jo hi puc comprar?

El model d’organització i participació de la cooperativa és horitzontal, igualitari, de base i assembleari. Volem incentivar la participació i la implicació de les sòcies i les consumidores per tal de fer arrelar el sentiment de pertinença a la cooperativa, fomentant el treball associatiu i el cooperativisme.

Qualsevol persona pot adquirir productes del supermercat. Tot i així, aquelles que se’n facin sòcies consumidores tenen accés a un preu més reduït, així com el dret a col·laborar en el projecte i disminuir encara més aquest preu participant en el dia a dia del projecte.

Considerem bàsic, teixir xarxa tant amb associacions i cooperatives del mateix àmbit que el nostre: el consum agroecològic, com amb entitats del nostre entorn més proper, la ciutat de Mataró.

“La Feixa, Supermercat Cooperatiu” vol arribar al màxim de persones possibles, i és per això que no es tanca al creixement, sempre que sigui esglaonat i permeti mantenir serveis i relacions humanes de qualitat.

A la cooperativa, no es discriminarà ningú per raó d’edat, sexe, orientació sexual, origen nacional o social, creences religioses o qualsevol altra condició, i es treballa perquè les condicions laborals, ètiques i de salari de qualsevol persona relacionada amb La Feixa, proveïdores, treballadores o associades, siguin dignes.

Consulta els Estatuts de La Feixa.

Estatuts i reglament intern

Una de les nostres premisses és la transparència, així que aquí et deixem l’accés per tal que puguis llegir els nostres Estatus.

Estatuts de La Feixa SCCL, cooperativa de consumidores i usuàries sense ànim de lucre


Com ens organitzem?

Quins productes trobarem?

Participa a La Feixa!

Preguntes freqüents