la feixa supermercat cooperatiu

Què és La Feixa?

Què és “La Feixa, Supermercat Cooperatiu”?

La Feixa, és una cooperativa de consum sense ànim de lucre, amb un model autogestionat i participatiu. El seu objectiu és promoure un canvi en el model de consum imperant, contribuint al canvi cap a una societat social i mediambiental més justa i respectuosa.

El projecte neix de la necessitat d’un canvi d’escala de les associacions de consumidores de productes ecològics: l’Estrella i l’Ecoopirativa de Mataró. 

Vol fomentar un consum responsable basat en productes ecològics i de proximitat, essent respectuoses amb el medi ambient i amb la nostra salut. Per això, la nostra opció recau en proveir-nos de productors de proximitat, que treballin en projectes d’iniciativa social, evitant sempre que sigui possible, grans distribuïdores.

La proposta de “La Feixa, Supermercat Cooperatiu” està oberta a la societat en general, a tothom que tingui inquietuds i la sensibilitat pel tipus de consum que planteja. 

Aposta per un espai, que més enllà de l’ús pròpiament associat al consum, allunyat de l’estrès, permeti la socialització de les sòcies i de tots els seus usuaris.

Les sòcies som: propietàries, consumidores i treballadores.

Com funcioneu, jo hi puc comprar?

El model d’organització i participació de la cooperativa és horitzontal, igualitari, de base i assembleari. Volem incentivar la participació i la implicació de les sòcies i les consumidores per tal de fer arrelar el sentiment de pertinença a la cooperativa, fomentant el treball associatiu i el cooperativisme.

Qualsevol persona pot adquirir productes del supermercat. Tot i així, aquelles que se’n facin sòcies consumidores tenen accés a un preu més reduït, així com el dret a col·laborar en el projecte i disminuir encara més aquest preu participant en el dia a dia del projecte.

Considerem bàsic, teixir xarxa tant amb associacions i cooperatives del mateix àmbit que el nostre: el consum agroecològic, com amb entitats del nostre entorn més proper, la ciutat de Mataró.

“La Feixa, Supermercat Cooperatiu” vol arribar al màxim de persones possibles, i és per això que no es tanca al creixement, sempre que sigui esglaonat i permeti mantenir serveis i relacions humanes de qualitat.

A la cooperativa, no es discriminarà ningú per raó d’edat, sexe, orientació sexual, origen nacional o social, creences religioses o qualsevol altra condició, i es treballa perquè les condicions laborals, ètiques i de salari de qualsevol persona relacionada amb La Feixa, proveïdores, treballadores o associades, siguin dignes.

Consulta els Estatuts de La Feixa.

Estatuts i reglament intern

Una de les nostres premisses és la transparència, així que aquí et deixem l’accés per tal que puguis llegir els nostres Estatus.