Fes-te sòcia de La Feixa!

Les sòcies som la base del projecte. En som les propietàries i, empoderades, prenem les decisions de la governança de la cooperativa i participem en el seu funcionament.

Tipus de sòciaAportació al capital socialAportació d’hores de participació
(per persona adulta de la UC cada 4 setmanes)
Quota mensual
(per persona adulta de la UC)
Preu de compra
Sòcia consumidora activa (persona física) 50€ 1h 30min No -10% al preu de sòcia
Sòcia consumidora (persona física)50€No5€Preu de sòcia
Sòcia consumidora (persona jurídica) 150€ (microempresa)

350€ (PIME o restaurant)
No 5€ Preu de sòcia
Sòcia col·laboradora 50€ NoNoPreu de no sòcia

Moltes gràcies per voler
formar part de La Feixa!

Juntes transformem el consum!

FAQ’s

Per què hem de fer l’aportació al capital social?

Per esdevenir sòcia d’una cooperativa cal fer una aportació obligatòria al seu capital social, això ens dóna el dret d’assistir a l’assemblea de sòcies i tenir-hi veu i vot.

L’aportació única de 50€ al capital social, si mai decidim deixar la cooperativa, se’ns retornarà.

Quins tipus de sòcies hi ha a La Feixa?

Les sòcies consumidores actives podem comprar a la botiga i cada persona adulta que conforma la unitat de consum participa en el desenvolupament del projecte durant 1 hora i 30 minuts cada 4 setmanes. Per aquest fet, tindrà un descompte suplementari al preu de sòcia del 10% a l’hora de fer cada compra.

Les sòcies consumidores, podem comprar a la botiga però no participem activament en el desenvolupament del projecte; paguem 5€ cada mes per persona adulta de la unitat de consum. El preu de compra dels productes serà el preu ofert a les sòcies.

Les sòcies col·laboradores podem comprar a la botiga a preu de no sòcia ja que no paguem quota mensual ni aportem hores de participació en el desenvolupament del projecte; hi donem suport de forma simbòlica. Tenim dret a vot a les assemblees de sòcies.

Què entenem per Unitat de Consum?

Entenem per unitat de consum (UC) les persones que s’uneixen per fer la compra de forma conjunta i que viuen plegades en un mateix habitatge.

Totes les persones d’una UC hauran de ser sòcies consumidores actives o sòcies consumidores no actives. És a dir, no hi poden haver sòcies consumidores actives i consumidores no actives dins la mateixa UC.