Fes-te sòcia de La Feixa!

Les sòcies som la base del projecte. En som les propietàries i, empoderades, prenem les decisions de la governança de la cooperativa i participem en el seu funcionament.

Tipus de sòciaAportació al capital socialQuota mensual
(per persona adulta de la UC)
Preu de compra
Sòcia consumidora (persona física) 50€ No /*5€ Preu de sòcia
Sòcia consumidora (persona jurídica) 150€ (microempresa)

350€ (PIME o restaurant)
5€ Preu de sòcia
Sòcia col·laboradora 50€ NoPreu de no sòcia

*Les persones sòcies que no puguin, per raons familiars o laborals, participar de manera voluntària, i sense cap contraprestació econòmica ni material, en el sosteniment de l’activitat de la cooperativa podran pagar una quota de 5 € mensuals per persona de la Unitat de Consum.

Moltes gràcies per voler
formar part de La Feixa!

Juntes transformem el consum!

FAQ’s

Per què hem de fer l’aportació al capital social?

Per esdevenir sòcia d’una cooperativa cal fer una aportació obligatòria al seu capital social, això ens dóna el dret d’assistir a l’assemblea de sòcies i tenir-hi veu i vot.

L’aportació única de 50€ al capital social, si mai decidim deixar la cooperativa, se’ns retornarà.

Quins tipus de sòcies hi ha a La Feixa?

Les sòcies consumidores són l’ànima de La Feixa, formen part activa de la cooperativa i hi participen de forma voluntària, sense cap contraprestació econòmica ni material. La participació voluntària de la unitat de consum de la sòcia és de 1,5 hores al mes per persona adulta i ens permet a les sòcies sostenir l’activitat de la cooperativa. En casos excepcionals, i per raons familiars o laborals justificades, aquelles sòcies consumidores que no puguin fer la seva participació voluntària a la cooperativa poden substituir-la per una quota mensual de 5 € per persona adulta de la unitat de consum. Les sòcies consumidores compren a botiga a cost de sòcia.

Les sòcies col·laboradores donen suport de forma simbòlica al projecte. No tenen un implicació directa amb La Feixa i no hi fan participació voluntària. Com les sòcies consumidores, tenen dret a vot a les assemblees. A les sòcies col·laboradores no se’ls aplica el cost de sòcia en la compra de productes a botiga.

Què entenem per Unitat de Consum?

Entenem per unitat de consum (UC) les persones que s’uneixen per fer la compra de forma conjunta i que viuen plegades en un mateix habitatge.

Totes les persones d’una UC hauran de ser sòcies consumidores actives o sòcies consumidores no actives. És a dir, no hi poden haver sòcies consumidores actives i consumidores no actives dins la mateixa UC.