Títols Participatius de La Feixa

Per arrencar el projecte de La Feixa necessitem una suma important de diners que n’assegurin la viabilitat i ens permetin fer front a costos imprescindibles per tirar endavant (adequació de l’espai on ubicarem el supermercat, compra de mobiliari i maquinària, etc.).

El projecte es finançarà, completament, al marge del sistema financer convencional.

Què és un títol participatiu?

És un model de finançament alternatiu que crida a la implicació social. 

La subscripció d’un títol participatiu comporta la firma d’un contracte mercantil privat entre la persona subscriptora i La Feixa SCCL. 

La persona subscriptora fa un préstec a La Feixa que li serà retornat al cap de 5 anys amb una remuneració anual del 2%.

En total s’emetran 300 títols participatius de 100 euros cadascun, per un total de 30.000 euros.

[Emissió]

300 títols participatius de 100 euros,
a un termini de 5 anys
i una remuneració anual del 2%.


[Període de subscripció]

Des del 7 d’abril fins al 15 de setembre de 2020

[Limitació de títols]

Com a màxim pots adquirir 25 títols. 

rodona titols participatius 1

Procediment

 1. Omple el formulari:
  1. Ho pots fer a la web: formulari de petició de subscripció de títols participatius de La Feixa, SCCL
   (si ets una persona jurídica, omple aquest altre formulari).
  2. Ho pots fer enviant un correu electrònic a economia@lafeixa.cat demanant la subscripció de títols indicant:
   1. Nom i Cognoms 
   2. DNI / CIF
   3. Telèfon
   4. Adreça
   5. CP
   6. Població
   7. E-mail
   8. Número de títols que es volen subscriure
 2. Fes la transferència per l’import del nombre de títols subscrits al compte corrent de La Feixa:
  ES77 1491 0001 2730 0012 3162 (Triodos)
 3. Un cop haguem verificat l’ingrés, rebràs el contracte:
  1. Per correu postal o
  2. En mà d’algú de La Feixa.
 4. Firma el contracte.
 5. Retorna’l a La Feixa: 
  1. Per correu postal.
  2. En mà a algú de La Feixa.

Per si te’l vols llegir, et deixem a mà el Model de contracte de Títols Participatius de La Feixa.