FAQ’s

A mesura que tinguem reiteracions en les consultes que ens aneu fent, penjarem en aquest apartat les nostres respostes per tal que vosaltres mateixos i amb facilitat pugueu resoldre els vostres dubtes.


Per què fer-me sòcia de La Feixa? 

Per poder participar en el desenvolupament del projecte i en la presa de decisions i ser propietària d’un negoci sense ànim de lucre.

Per tirar endavant un projecte que promou un canvi en el model de consum i en la forma d’entendre les relacions entre proveïdores i consumidores. Un projecte que advoca per la producció ecològica i de proximitat.

Perquè La Feixa sigui una realitat, hem de ser, almenys, 120 sòcies.

Capital Social

Fer l’aportació al capital social de la cooperativa et converteix en sòcia: et dóna el dret d’assistir a l’assemblea de sòcies i tenir-hi veu i vot.

L’aportació única de 50€ al capital social, si mai decideixes deixar la cooperativa, se’t retornarà.

El Capital Social d’una societat cooperativa està constituït per totes aquelles aportacions, obligatòries i voluntàries, de caràcter dinerari o no dinerari, ja sigui en el moment de la seva constitució o en un altre posterior, bé per la incorporació de nous socis o bé a conseqüència de posteriors acords d’augment de Capital o aportacions voluntàries, independentment de si es classifica com a fons propis o com a passiu.

D’acord amb la Llei 12/2015 de Cooperatives de Catalunya, la cooperativa es constitueix amb un Capital Social mínim de 3.000 euros, o d’una quantitat superior establerta pels estatuts socials. Les aportacions dels socis, incloses les relatives al capital social mínim, poden ser dineràries o no dineràries. Les aportacions no dineràries han de ser expressades en béns o drets patrimonials susceptibles de valoració econòmica.

Tipus de sòcies

Les sòcies consumidores són l’ànima de La Feixa, formen part activa de la cooperativa i hi participen de forma voluntària, sense cap contraprestació econòmica ni material. La seva participació voluntària és de 1,5 hores al mes i ens permet a les sòcies sostenir l’activitat de la cooperativa. En casos excepcionals, i per raons familiars o laborals justificades, aquelles sòcies consumidores que no puguin fer la seva participació voluntària a la cooperativa poden substituir-la per una quota mensual de 5 €. Les sòcies consumidores compren a botiga a cost de sòcia.

Les sòcies col·laboradores donen suport de forma simbòlica al projecte. No tenen un implicació directa amb La Feixa i no hi fan participació voluntària. Com les sòcies consumidores, tenen dret a vot a les assemblees. A les sòcies col·laboradores no se’ls aplica el cost de sòcia en la compra de productes a botiga.

Per què participar activament amb La Feixa?

Gràcies a la participació de les persones adultes que formem les unitats de consum actives, estalviarem en despeses de gestió i això repercutirà en el preu dels productes; serà més just per productores i consumidores. 

Seràs propietària i consumidora i formaràs part d’un grup de gent amb interessos semblants als teus.

Unitat de consum

Entenem per unitat de consum (UC) les persones que s’uneixen per fer la compra de forma conjunta i que viuen plegades en un mateix habitatge.

Les persones que formen una unitat de consum (UC) amb una sòcia de La Feixa també podran comprar al supermercat a preu de sòcia.

Què pagaré si vull que la meva família sigui sòcia de La Feixa?

Cada adult de la Unitat de Consum es compromet a participar de forma voluntària i sense cap mena de contraprestació econòmica ni material, per mantenir l’activitat de la cooperativa amb 1,5 hores de participació mensuals. En casos excepcionals, i per raons familiars o laborals justificades, aquelles Unitats de Consum que no puguin fer la seva participació voluntària a la cooperativa poden substituir-la per una quota mensual de 5 € per membre de la Unitat de Consum.

Exemple: Una família de dos adults i un nen, farien una aportació voluntària de 3 hores mensuals o bé, una quota mensual de 10€.

Si no sóc sòcia de La Feixa, puc comprar a la botiga?

Sí. Tothom és benvingut a La Feixa.

Si en fossis sòcia, tindries millors preus i a més gaudiries de veu i vot dins del projecte en l’assemblea general, ja que la cooperativa és de totes les sòcies.

Quins productes hi trobaré, a La Feixa?

A La Feixa hi podràs fer la compra domèstica completa; des de productes d’alimentació fins a productes d’higiene personal i de la llar.

Els principals criteris de selecció de productes són la proximitat, la reducció d’envasos, la producció ecològica i justa amb el medi ambient i les persones (treballadores i consumidores), mida i principis de la proveïdora, foment del cooperativisme i el treball social.

Tots els productes que veneu són ecològics?

Sí. Malgrat tot, no tots disposen de segell certificatiu que ho acrediti. Des de La Feixa, valorem més l’esforç que les productores inverteixen en els productes que no pas en la gestió de l’obtenció d’un certificat. La Comissió de Productes i Proveïdores ha fet un estudi a fons dels productes que podràs trobar al supermercat.

Com s’ha finançat el projecte?

Per arrencar el projecte, La Feixa es finança al marge del sistema financer convencional.

Feien falta 76.000€ per assegurar la viabilitat del projecte i fer front a costos imprescindibles per tirar endavant com l’adequació de l’espai del supermercat, la compra de mobiliari i maquinària i l’aprovisionament d’estoc.

La Feixa tira endavant gràcies a la implicació de totes les sòcies i persones del seu entorn.

A banda de les aportacions de capital social de les sòcies de La Feixa, les dues vies de finançament que hem seguit per aconseguir els 76.000€, han estat les següents:

Hem sol·licitat un préstec de 46.000€ a la cooperativa de crèdit Coop57 que hem avalat personalment de forma mancomunada per l’entorn social de La Feixa.

Coop57 ens l’ha concedit gràcies a la bona rebuda del sistema de finançament col·lectiu i a les 92 avaladores que han cregut en en projecte i avalat 49.250 euros.

Coop57 no opera amb garanties ni aportacions patrimonials, ni demana nòmines de cap tipus.

També hem fet l’emissió de 325 títols participatius de 100 euros cadascun, a un termini de 5 anys i una remuneració anual del 2%.

Actualment tots els títols han estat subscrits per un total de 57 persones que han fet aquestes aportacions, préstecs, voluntàries.

Si sóc un restaurant, puc tenir millors preus de compra?

Sí, però hauràs de ser sòcia, i apart d’abonar les mensualitats corresponents, també fer una aportació al capital social de l’entitat de 350€ (única i retornable).

Per què parleu en femení, habitualment?

Des de la Feixa, com a cooperativa de consum responsable i sostenible que aposta per una transformació social, donem molta importància a l’ús del llenguatge, ja que aquest és un reflex de la societat en què vivim i reflecteix actituds, comportaments i valors. 

Si vols més informació al respecte, pots consultar aquest petit article al nostre blog.