FAQ’s

A mesura que tinguem reiteracions en les consultes que ens aneu fent, penjarem en aquest apartat les nostres respostes per tal que vosaltres mateixos i amb facilitat pugueu resoldre els vostres dubtes.

Bossa de roba amb el logotip de La Feixa. Cotó 100% ecològic. Foto: Xavi Macià.
Foto: Xavi Macià.

Per què fer-me sòcia de La Feixa? 

Per poder participar en el desenvolupament del projecte i en la presa de decisions i ser propietària d’un negoci sense ànim de lucre.

Per tirar endavant un projecte que promou un canvi en el model de consum i en la forma d’entendre les relacions entre proveïdores i consumidores. Un projecte que advoca per la producció ecològica i de proximitat.

Capital Social

Fer l’aportació al capital social de la cooperativa et converteix en sòcia: et dóna el dret d’assistir a l’assemblea de sòcies i tenir-hi veu i vot.

L’aportació única de 50€ al capital social, si mai decideixes deixar la cooperativa, se’t retornarà.

El Capital Social d’una societat cooperativa està constituït per totes aquelles aportacions, obligatòries i voluntàries, de caràcter dinerari o no dinerari, ja sigui en el moment de la seva constitució o en un altre posterior, bé per la incorporació de nous socis o bé a conseqüència de posteriors acords d’augment de Capital o aportacions voluntàries, independentment de si es classifica com a fons propis o com a passiu.

D’acord amb la Llei 12/2015 de Cooperatives de Catalunya, la cooperativa es constitueix amb un Capital Social mínim de 3.000 euros, o d’una quantitat superior establerta pels estatuts socials. Les aportacions dels socis, incloses les relatives al capital social mínim, poden ser dineràries o no dineràries. Les aportacions no dineràries han de ser expressades en béns o drets patrimonials susceptibles de valoració econòmica.

La participació de les sòcies a La Feixa

La Feixa és un projecte cooperatiu sense ànim de lucre que promou la participació de les persones sòcies en tots els àmbits de la cooperativa. 

La Feixa està formada per diversos cercles de participació i gestió que desenvolupen i organitzen l’activitat de la cooperativa. 

La participació de les sòcies és voluntària i sense cap mena de contraprestació econòmica ni material. Les sòcies poden participar tant als cercles de participació i gestió com en d’altres activitats relacionades amb el funcionament de la botiga. La Feixa va ser concebuda com un projecte de participació col·lectiva i les sòcies en són la base fonamental.

L’Assemblea General de sòcies del 5 de juny de 2021 va aprovar que la participació voluntària de les sòcies fos de 2 hores cada quatre setmanes. El Cercle de Benvinguda i Participació és l’encarregat d’organitzar-la i de distribuir les sòcies en aquells cercles o activitats que requereixen de participació. 

No obstant l’anterior, aquelles sòcies que per raons laborals, familiars o d’altra natura no puguin portar a terme la seva participació voluntària a la cooperativa, podran substituir-la per una quota de 20€ trimestrals.

Tipus de sòcies

Les sòcies consumidores són l’ànima de La Feixa, formen part activa de la cooperativa i participen dels diversos cercles de gestió de la cooperativa. Són la base i el sosteniment del projecte. La seva participació és voluntària, sense cap mena de contraprestació econòmica o material. No obstant, en els casos més amunt esmentats, les sòcies consumidores poden substituir la participació voluntària pel pagament d’una quota trimestral.
Les sòcies consumidores tenen veu i vot l’Assemblea General de sòcies de La Feixa.
Accedeixen als productes de La Feixa a cost de sòcia que és, aproximadament, un 15% més econòmic que el preu de venta al públic.

Les sòcies col·laboradores donen suport de forma simbòlica al projecte. No tenen un implicació directa amb La Feixa i no hi fan participació voluntària. Com les sòcies consumidores, tenen dret a vot a les assemblees, no obstant el seu vot és ponderat al 5% de les sòcies assistents a l’assemblea. A les sòcies col·laboradores no se’ls aplica el cost de sòcia en la compra de productes a botiga.

Per què participar amb La Feixa?

Gràcies a la participació de les sòcies de La Feixa, estalviem en despeses de gestió i això repercuteix en el preu dels productes. 

Seràs propietària i consumidora i formaràs part d’un grup de gent amb interessos semblants als teus.

Si no sóc sòcia de La Feixa, puc comprar a la botiga?

Sí. La Feixa és un projecte obert a totes les persones i a la ciutat, tothom pot entrar-hi a comprar, independentment de si és sòcia o no. Tanmateix, les persones no sòcies que compren a botiga ho fan al preu general de venta al públic i no a cost de sòcia que és, aproximadament, un 15% més econòmic que el preu de venda al públic. Com a exemple, a aquelles persones que fan una compra mensual de 40€, els surt a compte ser sòcia de La Feixa i pagar la quota trimestral.

Quins productes hi trobaré, a La Feixa?

A La Feixa hi podràs fer la compra domèstica completa; des de productes d’alimentació fins a productes d’higiene personal i de la llar.

Per introduir cada un dels productes que tenim a la botiga ens basem en uns criteris de selecció de productes i proveïdores molt estrictes perquè tot el que consumim sigui ecològic, de qualitat, de proximitat sempre que sigui possible, de temporada i que siguin productes que respectin uns criteris mediambientals estrictes i els drets laborals i socials de les treballadores i les comunitats, així com que fomentin el cooperativisme i el treball social.

Tots els productes que veneu són ecològics?

Sí. Malgrat tot, no tots disposen de segell certificat que ho acredita. Des de La Feixa, valorem més l’esforç que les productores inverteixen en els productes que no pas en la gestió de l’obtenció d’un certificat. La Comissió de Productes i Proveïdores ha fet un estudi a fons dels productes que podràs trobar al supermercat, garantint que són productes ecològics, malgrat alguns no tenir segell, i la seva qualitat.

Com s’ha finançat el projecte?

Per arrencar el projecte, La Feixa es finança al marge del sistema financer convencional.

Feien falta 76.000€ per assegurar la viabilitat del projecte i fer front a costos imprescindibles per tirar endavant el projecte tals com l’adequació de l’espai del supermercat, la compra de mobiliari i maquinària i l’aprovisionament d’estoc.

La Feixa tira endavant gràcies a la implicació de totes les sòcies i persones del seu entorn.

A banda de les aportacions de capital social de les sòcies, les dues vies de finançament per aconseguir els 76.000€, van ser les següents:

Es va sol·licitar un préstec de 46.000€ a la cooperativa de crèdit Coop57 avalat de forma mancomunada per l’entorn social de La Feixa. Gràcies a 92 avaldores es van aconseguir avals per 49.250€.

D’altra banda, es van emetre 325 títols participatius de 100 euros cadascun, a un termini de 5 anys i amb una remuneració anual del 2%. Un total de 57 persones van subscriure els títols.

Per què parleu en femení, habitualment?

Des de la Feixa, com a cooperativa de consum responsable i sostenible que aposta per una transformació social, donem molta importància a l’ús del llenguatge, ja que aquest és un reflex de la societat en què vivim i reflecteix actituds, comportaments i valors. 

Si vols més informació al respecte, pots consultar aquest petit article al nostre blog.