FAQ’s

A mesura que tinguem reiteracions en les consultes que ens aneu fent, penjarem en aquest apartat les nostres respostes per tal que vosaltres mateixos i amb facilitat pugueu resoldre els vostres dubtes.


Per què fer-me sòcia de La Feixa? 

Per poder participar en el desenvolupament del projecte i en la presa de decisions i ser propietària d’un negoci sense ànim de lucre.

Per tirar endavant un projecte que promou un canvi en el model de consum i en la forma d’entendre les relacions entre proveïdores i consumidores. Un projecte que advoca per la producció ecològica i de proximitat.

Perquè La Feixa sigui una realitat, hem de ser, almenys, 120 sòcies.

Capital Social

Fer l’aportació al capital social de la cooperativa et converteix en sòcia: et dóna el dret d’assistir a l’assemblea de sòcies i tenir-hi veu i vot.

L’aportació única de 50€ al capital social, si mai decideixes deixar la cooperativa, se’t retornarà.

El Capital Social d’una societat cooperativa està constituït per totes aquelles aportacions, obligatòries i voluntàries, de caràcter dinerari o no dinerari, ja sigui en el moment de la seva constitució o en un altre posterior, bé per la incorporació de nous socis o bé a conseqüència de posteriors acords d’augment de Capital o aportacions voluntàries, independentment de si es classifica com a fons propis o com a passiu.

D’acord amb la Llei 12/2015 de Cooperatives de Catalunya, la cooperativa es constitueix amb un Capital Social mínim de 3.000 euros, o d’una quantitat superior establerta pels estatuts socials. Les aportacions dels socis, incloses les relatives al capital social mínim, poden ser dineràries o no dineràries. Les aportacions no dineràries han de ser expressades en béns o drets patrimonials susceptibles de valoració econòmica.

Tipus de sòcies

Les sòcies consumidores, podem comprar a la botiga però no participem activament en el desenvolupament del projecte; paguem 5€ cada mes per persona adulta de la unitat de consum. La UC comprarà els productes del supermercat a preu de sòcia.

Les sòcies consumidores actives podem comprar a la botiga i cada persona adulta que conforma la unitat de consum participa en el desenvolupament del projecte durant 1 hora i 30 minuts cada 4 setmanes. La UC tindrà un 10% de descompte suplementari al preu de sòcia a cada compra que faci.

Les sòcies col·laboradores podem comprar a la botiga a preu de no sòcia ja que no paguem quota mensual ni aportem hores de participació en el desenvolupament del projecte; hi donem suport de forma simbòlica. Tenim dret a vot a les assemblees de sòcies.

Per què participar activament amb La Feixa?

Gràcies a la participació de les persones adultes que formem les unitats de consum actives, estalviarem en despeses de gestió i això repercutirà en el preu dels productes; serà més just per productores i consumidores. 

Seràs propietària, treballadora i consumidora i formaràs part d’un grup de gent amb interessos semblants als teus.

Unitat de consum

Entenem per unitat de consum (UC) les persones que s’uneixen per fer la compra de forma conjunta i que viuen plegades en un mateix habitatge.

Les persones que formen una unitat de consum (UC) amb una sòcia de La Feixa també podran comprar al supermercat a preu de sòcia.

Totes les persones d’una UC hauran de ser sòcies consumidores actives o sòcies consumidores no actives. És a dir, no hi poden haver sòcies consumidores actives i consumidores no actives dins la mateixa UC.

Què pagaré si vull que la meva família sigui sòcia de La Feixa?

En primer lloc hauràs de fer una aportació de 50€ (única i retornable) per unitat de consum.

Després, per cada adult de la Unitat de Consum, hauràs de triar entre treballar una hora i mitja per la cooperativa o pagar una quota de 5€.

Si esculls la opció d’aportar-hi el teu temps, t’ho agrairem amb un descompte superior al d’una sòcia normal (un 10% més sobre pvp).

Exemple: Una família de dos adults i un nen, hauria de pagar 50€ al inici, una quota mensual de 10€ o treballar 3 hores al mes per la cooperativa.

Si no sóc sòcia de La Feixa, puc comprar a la botiga?

Sí. Tothom és benvingut a La Feixa.

Si en fossis sòcia, tindries millors preus i a més gaudiries de veu i vot dins del projecte en l’assemblea general, ja que la cooperativa és de totes les sòcies.

Quins productes hi trobaré, a La Feixa?

A La Feixa hi podràs fer la compra domèstica completa; des de productes d’alimentació fins a productes d’higiene personal i de la llar.

Els principals criteris de selecció de productes són la proximitat, la reducció d’envasos, la producció ecològica i justa amb el medi ambient i les persones (treballadores i consumidores), mida i principis de la proveïdora, foment del cooperativisme i el treball social.

Tots els productes que veneu són ecològics?

Sí. Malgrat tot, no tots disposen de segell certificatiu que ho acrediti. Des de La Feixa, valorem més l’esforç que les productores inverteixen en els productes que no pas en la gestió de l’obtenció d’un certificat. La Comissió de Productes i Proveïdores ha fet un estudi a fons dels productes que podràs trobar al supermercat.

Com es finançarà el projecte?

Per arrencar el projecte de La Feixa necessitem una suma important de diners que n’assegurin la viabilitat i permetin fer front a costos imprescindibles: l’adequació de l’espai on ubicarem el supermercat, la compra d’estoc, etc. El projecte es finançarà, completament, al marge del sistema financer convencional.

Hem sol·licitat un préstec a la cooperativa de crèdit Coop57 que avalarà l’entorn social de La Feixa a través d’avals personals mancomunats. Coop57 no opera amb garanties ni aportacions patrimonials; tampoc demana nòmines de cap tipus.

També farem l’emissió de títols participatius (300 títols de 100€ cadascun) i acceptarem aportacions econòmiques voluntàries.

Si sóc un restaurant, puc tenir millors preus de compra?

Sí, però hauràs de ser sòcia, i apart d’abonar les mensualitats corresponents, també fer una aportació al capital social de l’entitat de 350€ (única i retornable).

Per què parleu en femení, habitualment?

Des de la Feixa, com a cooperativa de consum responsable i sostenible que aposta per una transformació social, donem molta importància a l’ús del llenguatge, ja que aquest és un reflex de la societat en què vivim i reflecteix actituds, comportaments i valors. 

Si vols més informació al respecte, pots consultar aquest petit article al nostre blog.