Resum de l’Assemblea General de Sòcies 2022 de La Feixa

assemblea 2022

Dissabte 14 de maig a les 16.45, en segona convocatòria, va començar l’assemblea general ordinària de sòcies de La Feixa del 2022. Va donar la benvinguda a les assistents la Mireia Gomila, presidenta de la cooperativa. Tot seguit després d’explicar el sistema de votació, de llegir l’ordre del dia i d’aprovar-lo, va començar l’assemblea moderada pel cercle de Cures.

Els acords presos van ser els següents:

  • Aprovació del tancament econòmic de l’any 2021, del pla de treball del 2022 i pressupost del 2022.
  • Aprovació de la nova composició del Consell Rector / cercle de Coordinació, format ara per 13 sòcies.
  • Aprovació de la proposta d’actuació davant de diverses activitats de caire polític i/o ideològic, amb l’esmena següent:

En el 4t cas, on diu “El cercle de Coordinació, com a consell rector de La Feixa, es reserva el dret d’instar les sòcies (…)”, s’aprova que digui “El cercle de Coordinació, com a consell rector de La Feixa, limitarà la participació de les sòcies (…)”

  • Aprovació de la proposta d’actualització del Reglamenta de Règim Intern i l’aprovació també de dues esmenes als dos últims paràgrafs de l’article 4.3.

La part final, doncs, d’aquest article queda redactada així:

“No es considerarà expulsió el fet de donar de baixa una sòcia per incompliment d’obligacions econòmiques relatives al pagament de tres quotes trimestrals dins del període d’un any, sempre i quan es comprovi que aquesta sòcia no ha fet ús durant aquell període dels drets que li confereix la cooperativa. En aquest cas, el cercle Jurídic li enviarà un requeriment, mitjançant correu electrònic, a fi que pugui regularitzar la seva situació en el termini de quinze dies. Si la sòcia no dóna compliment a aquest requeriment, el cercle Jurídic ho comunicarà al cercle de Coordinació.

La decisió de donar de baixa aquesta sòcia correspon al cercle de Coordinació en considerar-se un supòsit de baixa justificada/obligatòria (article 2.3.C, lletra E) i no comportarà necessàriament la instrucció d’un expedient sancionador.

Per donar d’alta una sòcia que hagi incomplert les seves obligacions econòmiques, haurà d’haver transcorregut, coma mínim, sis mesos des que se la va donar de baixa per aquest motiu i sempre que hagi regularitzat el deute en el cas que no hagi prescrit.”

Recordem que tots els documents i les propostes que es van presentar a l’assemblea es van enviar per correu electrònic a totes les sòcies el dia 29 d’abril.

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *